Kategoria: zmiany w prawie

Najodważniejsze regulacje z zakresu sztucznej inteligencji planuje Estonia

Podczas gdy większość państw nie myśli jeszcze nawet o jakichkolwiek regulacjach poświęconych sztucznej inteligencji, a Unia Europejska jest dopiero na etapie uchwalania rezolucji podkreślających potrzebę przyjrzenia się tematowi, Estonia nie tylko pracuje już nad własną ustawą, ale chce, aby była ona wyjątkowo nowatorska.

Czytaj dalej

Czy wsparcie dla fintechu można pogodzić z dbałością o bezpieczeństwo rynku finansowego?

Niedawny projekt ustawy ujawnia napięcia pomiędzy otwartością na innowacje finansowe a tradycyjnymi celami nadzoru finansowego.

Tempo rozwoju innowacji finansowych od kilku lat utrzymuje się na spektakularnym poziomie. Choć wiele udało się już osiągnąć – jeśli chodzi m.in. o dostępność produktów i usług finansowych, rozwój cyfrowych kanałów ich dystrybucji, a także unowocześnienie infrastruktury rynku finansowego – wciąż istnieje przestrzeń do dalszych zmian. Rynki finansowe ulegają szybko postępującej ewolucji (czasem wręcz rewolucji), a technologie finansowe, znane jako fintech, są jednym z głównych jej motorów.

Czytaj dalej

Przełom

Stało się. Do polskiego prawa wprowadzono oficjalnie pojęcie „blockchaina”. Odbyło się to wprawdzie niemal niezauważalnie, niemniej jednak z psychologicznego punktu widzenia mamy do czynienia z przełomowym wydarzeniem.

Czytaj dalej

Pierwsze kroki w kierunku regulacyjnego wsparcia dla FinTechu

Niezależnie od kontrowersji związanych z niektórymi pomysłami zawartymi w projekcie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (możliwość blokowania stron internetowych przez KNF), nie powinny nam znikać z pola widzenia inne, bardzo ważne zmiany zaproponowane w tym projekcie. Niektóre z nich będą szczególnie ważne dla branży FinTech.

Czytaj dalej

Ulga badawczo-rozwojowa na nowych zasadach od 2017 r.

Ulga badawczo-rozwojowa została wprowadzona do ustaw o podatkach dochodowych z dniem 1 stycznia 2016 r. Po roku funkcjonowania, na mocy tzw. małej ustawy o innowacyjności wprowadzone zostaną istotne zmiany, które mają dodatkowo podnieść atrakcyjność ulgi.

Czytaj dalej

Zmiany w zasadach komercjalizacji badań naukowych

Ponad dwa lata temu, w 2014 r., weszły w życie liczne zmiany dotyczące funkcjonowania uczelni, w tym nowe zasady komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz związanej z nimi specjalistycznej wiedzy. Jak pisaliśmy w artykule opisującym tę reformę, głównym celem zmian było zwiększenie skali transferu technologii do gospodarki.

Czytaj dalej