Autor: Joanna Prokurat

Jak ująć nakłady na produkcję gry komputerowej w podatkach dochodowych?

Aby koszty prac nad grą komputerową można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, muszą one spełniać określone wymogi. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych. Sposób rozliczenia tych kosztów zależy przy tym od tego, czy prace nad tworzeniem nowej gry można uznać za tzw. prace rozwojowe.

Czytaj dalej

Zastosowanie IP Box w branży gier

Wprowadzony 1 stycznia 2019 r. instrument, nazywany potocznie IP Box, umożliwia skorzystanie z niższej, 5% stawki podatku dochodowego od  osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w  rocznym rozliczeniu tych podatków przez podmioty uzyskujące dochody z  komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nie kwalifikowanych praw własności intelektualnej w drodze działalności badawczo-rozwojowej. W artykule opisujemy, jak korzystać z IP Box w branży gamedev, kto może skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki musi spełnić.

Czytaj dalej

Ulga badawczo-rozwojowa na nowych zasadach od 2017 r.

Ulga badawczo-rozwojowa została wprowadzona do ustaw o podatkach dochodowych z dniem 1 stycznia 2016 r. Po roku funkcjonowania, na mocy tzw. małej ustawy o innowacyjności wprowadzone zostaną istotne zmiany, które mają dodatkowo podnieść atrakcyjność ulgi.

Czytaj dalej

Bitcoin zwolniony z VAT w całej Unii Europejskiej

22 października 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził kwalifikację wymiany bitcoina jako usługi zwolnionej z VAT.

Czytaj dalej

Wymiana bitcoina jako usługa zwolniona z VAT

16 lipca 2015 r. rzecznik generalny Juliane Kokott, przedstawiając opinię w sprawie C-264/14 Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi, opowiedziała się za traktowaniem wymiany bitcoina jako usługi zwolnionej z VAT.

Czytaj dalej

Podatkowe wsparcie dla komercjalizacji wiedzy

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj dalej