Czemu newtech.law

Od dawna wiedzieliśmy, że nowe technologie to bardzo żywa dziedzina. Dynamika zmian znacznie przerosła jednak nasze wyobrażenia. Obsługując na co dzień klientów z sektora nowych technologii, uświadamiamy sobie, jak wielkie przeobrażenia czekają nas w najbliższych latach. Nie chcemy być wobec nich obojętni.

Dotychczas, w miarę możliwości, staraliśmy się przedstawiać nasze przemyślenia na portalu „Co do zasady” lub w formie regularnie dystrybuowanych biuletynów prawa nowych technologii. Wyzwania, jakie niosą ze sobą nowe technologie, wymagają jednak znacznie bardziej elastycznych narzędzi. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić nasz blog.

Blog będzie miejscem, w którym nasi prawnicy oraz zaproszeni goście będą dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat nowych technologii. Z uwagi na profil autorów publikowane teksty będą pisane przede wszystkim z perspektywy prawnej. Naszym celem nie jest jednak jedynie stworzenie kolejnego specjalistycznego forum dla prawników zajmujących się tą dziedziną. Zależy nam na tym, aby pokazywać również szerszy kontekst nowych technologii. Uważamy bowiem, że nie da się prawidłowo uchwycić istoty dokonujących się na naszych oczach przeobrażeń bez umiejętnego łączenia wielu perspektyw. Z tego powodu na naszym blogu znajdą się również teksty dotyczące etycznych, kulturowych oraz społecznych aspektów nowych technologii.

Osadzając specjalistyczną wiedzę naszych prawników w szerokim społeczno-kulturowym kontekście, chcemy stworzyć zupełnie nową jakość w dyskusji o nowych technologiach. Idee, które towarzyszyły nam przy tworzeniu bloga, szczegółowo wyjaśniamy w tekście „Technologia jako źródło wyzwań”.

Biorąc pod uwagę nasze cele, blog będzie miał bardzo elastyczny format. Znajdziecie tu zarówno krótkie wpisy, jak i długie opracowania. Obok monologów będą również rozmowy. Przenieśliśmy tu też teksty, które wcześniej rozsyłaliśmy w postaci biuletynu. Nie zniechęcajcie się różnicami w stylu poszczególnych artykułów. Jesteśmy licznym i zróżnicowanym zespołem prawników, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w naszych tekstach.

Mam nadzieję, że zaproponowana przez nas formuła spotka się z Waszym uznaniem, a blog stanie się istotnym punktem odniesienia w dyskusjach o nowych technologiach.

Krzysztof Wojdyło, krzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl