Kategoria: inne

Uwaga na formę elektroniczną

Mija rok od wprowadzenia do polskiego prawa cywilnego rewolucyjnych, aczkolwiek nie do końca chyba odnotowanych i docenionych zmian w zakresie formy czynności prawnych. Okrągłą rocznicę tego wydarzenia warto uczcić przywołaniem kilku przykładów, które uzmysłowią nam, z jak poważnymi zmianami mamy do czynienia.

Czytaj dalej

Dane osobowe a ochrona konkurencji

Coraz więcej danych jest gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, zarówno na rynku cyfrowym, jak i niecyfrowym, rośnie więc także objętość i różnorodność danych (Big Data [1]) zebranych w ostatnim czasie, co skutkuje zwiększeniem siły rynkowej i podwyższeniem konkurencyjności przedsiębiorstw nimi operujących. Rynkiem, który pod względem objętości gromadzenia oraz przetwarzania danych rozwija się najszybciej, jest rynek cyfrowy, niemniej jednak prężnie rozwijają się także telekomunikacja, bankowość i płatności elektroniczne. Pierwsze próby analizy danych osobowych pod kątem prawa konkurencji zostały podjęte przez organy antymonopolowe Niemiec (Bundeskartellamt) i Francji (Autorité de la concurrence).

Czytaj dalej

Nadlatują drony

Dotychczasową filozofię prawa lotniczego zbudowano na bezpiecznym separowaniu przestrzeni powietrznej, w której poruszają się statki powietrzne, od ludzi, budynków i wszelkich innych obiektów w przestrzeni publicznej. Tymczasem niektóre mniejsze statki powietrzne zwane potocznie dronami mogą latać w bezpośrednim otoczeniu człowieka, a ich posiadaczem lub operatorem może się stać prawie każdy. Ujawnia się też potrzeba stworzenia warunków prawnych dla zastosowań dronów w wielu dziedzinach poza tradycyjną domeną lotnictwa, określenia dla nich miejsca w przestrzeni publicznej, w tym zrozumienia uwarunkowań związanych z innymi trendami technologicznymi.

Czytaj dalej

O projekcie rozporządzenia w sprawie geoblockingu

Komisja Europejska opublikowała projekt przepisów mających przeciwdziałać dyskryminacji klientów sklepów internetowych ze względu na ich lokalizację.

Czytaj dalej

Dokąd zawiezie nas Uber?

Niedawno zastanawialiśmy się nad tym, jak zakwalifikować usługi świadczone przez Ubera (jako usługi przewozowe, elektroniczne usługi pośrednictwa czy może usługi społeczeństwa informacyjnego). Od tej kwalifikacji zależy, czy Komisja Europejska będzie mogła wystąpić z inicjatywą regulującą działalność Ubera na terytorium UE, czy też kompetencje regulacyjne pozostaną w gestii państw członkowskich. Wspomniane przez nas wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE oraz raport Komisji Europejskiej powinny pojawić się po wakacjach, tymczasem państwa członkowskie muszą już teraz radzić sobie ze zmianami na rynku przewozu osób.

Czytaj dalej

Kancelaria uczestnikiem konferencji o systemach dronów bojowych

Przedstawiciele kancelarii uczestniczyli w konferencji „Systemy dronów bojowych oczami społeczeństwa” zorganizowanej przez koalicję organizacji pozarządowych w ramach kampanii „5 ton nad ziemią”.

Czytaj dalej