Autor: Jerzy Kapitańczuk

Interesuje się usługami płatniczymi, płatnościami mobilnymi, płatnościami on-line, systemami płatniczymi oraz usługami płatniczymi w czasie rzeczywistym (instant payments). Wie, jak Big Data oraz nowe technologie w płatnościach mogą naruszyć prawo konkurencji. Śledzi na bieżąco rynek płatniczy oraz jego nowe rozwiązania.

Dane osobowe a ochrona konkurencji

Coraz więcej danych jest gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, zarówno na rynku cyfrowym, jak i niecyfrowym, rośnie więc także objętość i różnorodność danych (Big Data [1]) zebranych w ostatnim czasie, co skutkuje zwiększeniem siły rynkowej i podwyższeniem konkurencyjności przedsiębiorstw nimi operujących. Rynkiem, który pod względem objętości gromadzenia oraz przetwarzania danych rozwija się najszybciej, jest rynek cyfrowy, niemniej jednak prężnie rozwijają się także telekomunikacja, bankowość i płatności elektroniczne. Pierwsze próby analizy danych osobowych pod kątem prawa konkurencji zostały podjęte przez organy antymonopolowe Niemiec (Bundeskartellamt) i Francji (Autorité de la concurrence).

Czytaj dalej