Kategoria: fintech

Czy fundusze własne można pokryć kryptoaktywami?

Kryptoaktywa nadal nie mają definicji legalnej w polskim prawie. Nie oznacza to jednak, że nie mają do nich zastosowania istniejące przepisy prawa. Czasami możliwość zastosowania określonych przepisów do kryptoaktywów może być zaskoczeniem i z dużym prawdopodobieństwem nie była brana pod uwagę przez twórców określonych regulacji. Tak jest najpewniej z przepisami o funduszach własnych zawartymi w ustawie o usługach płatniczych.

Czytaj dalej

Czy wsparcie dla fintechu można pogodzić z dbałością o bezpieczeństwo rynku finansowego?

Niedawny projekt ustawy ujawnia napięcia pomiędzy otwartością na innowacje finansowe a tradycyjnymi celami nadzoru finansowego.

Tempo rozwoju innowacji finansowych od kilku lat utrzymuje się na spektakularnym poziomie. Choć wiele udało się już osiągnąć – jeśli chodzi m.in. o dostępność produktów i usług finansowych, rozwój cyfrowych kanałów ich dystrybucji, a także unowocześnienie infrastruktury rynku finansowego – wciąż istnieje przestrzeń do dalszych zmian. Rynki finansowe ulegają szybko postępującej ewolucji (czasem wręcz rewolucji), a technologie finansowe, znane jako fintech, są jednym z głównych jej motorów.

Czytaj dalej

Pierwsze kroki w kierunku regulacyjnego wsparcia dla FinTechu

Niezależnie od kontrowersji związanych z niektórymi pomysłami zawartymi w projekcie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (możliwość blokowania stron internetowych przez KNF), nie powinny nam znikać z pola widzenia inne, bardzo ważne zmiany zaproponowane w tym projekcie. Niektóre z nich będą szczególnie ważne dla branży FinTech.

Czytaj dalej

Wirtualne waluty w projekcie ustawy o Centralnej Bazie Rachunków

22 grudnia 2016 r. opublikowany został projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków. Głównym celem planowanych przepisów ma być umożliwienie sprawnego ustalania miejsca przechowywania środków majątkowych mogących mieć związek z przestępstwem lub podlegających egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych – rachunki podstawowe i schematy płatnicze

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych ma implementować do polskiego porządku prawnego dyrektywę PAD oraz dostosować ustawodawstwo do rozporządzenia interchange. Obok wdrażania regulacji unijnych nowe przepisy wprowadzają kolejny rodzaj działalności regulowanej – podmioty prowadzące schematy płatnicze będą musiały uzyskać zgodę Prezesa NBP.

Czytaj dalej

Wirtualne waluty – jak opodatkować zyski?

W ciągu zeszłego roku kurs Bitcoina wzrósł dwukrotnie. Osoby, które nabyły tę walutę przy istotnie niższym kursie, mogą zrealizować spore zyski. Kwestia opodatkowania dochodów z tego tytułu już od dłuższego czasu budziła wątpliwości. Niedawna zmiana klasyfikacji statystycznej czynności obrotu Bitcoinem dodatkowo zwiększyła niepewność w tym zakresie.

Czytaj dalej