Kategoria: fintech

Postępy prac nad regulacją cyfrowych walut w Unii Europejskiej

W lipcu 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian w prawie dotyczący uregulowania cyfrowych walut w Unii Europejskiej. Jak pisaliśmy w artykule na temat tego projektu, propozycja Komisji przede wszystkim zakłada objęcie podmiotów dokonujących wymiany cyfrowych walut oraz niektórych operatorów portfeli przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF) poprzez zmiany w odpowiedniej dyrektywie (AMLD4).

Czytaj dalej

Dlaczego branża fintech powinna obserwować regulacje unijne

W artykule Czy polskie prawo jest gotowe na fintech pisaliśmy o rosnącym znaczeniu technologii w świecie finansów oraz o roli, jaką w rozwoju fintechu odgrywa prawo.

Czytaj dalej

PSD2: Silne uwierzytelnianie

Dobiegają końca konsultacje na temat projektu standardów silnego uwierzytelniania na potrzeby dyrektywy PSD2 (Regulatory Technical Standards; RTS) ogłoszone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA).

Czytaj dalej

Już wkrótce prawna definicja wirtualnych walut

O tym, że Komisja Europejska planuje objąć cyfrowe waluty unijnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF), było wiadomo już od jakiegoś czasu. W lutym 2016 r. Komisja ogłosiła, że do połowy roku przedstawi projekt zmian w prawie.

Odpowiedni projekt legislacyjny zaprezentowano w lipcu 2016 r. Może on przynieść wiele zmian dla osób i firm działających w sektorze cyfrowych walut, a być może także niektórych podmiotów zajmujących się technologią rozproszonego rejestru (blockchain).

Czytaj dalej

Czy polskie prawo jest gotowe na fintech?

Wiele wskazuje, że technologie finansowe (fintech) są jednym z kolejnych rozdziałów zachodzącej na naszych oczach rewolucji cyfrowej. Rolę finansów w życiu społecznymi gospodarczym jaskrawo unaocznił ostatni kryzys finansowy. Tragiczne skutki błędów popełnionych w sektorze finansowym (Wall Street) szybko odczuła realna gospodarka: przedsiębiorcy, inwestorzy i zwykli ludzie korzystający z usług sektora finansowego (Main Street).

Czytaj dalej

Ważna rekomendacja

17 listopada 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała bardzo ważną rekomendację dotyczącą bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie. Powinna ona zostać wnikliwie przeanalizowana przez każdy podmiot, który jest zaangażowany w realizację płatności elektronicznych.

Czytaj dalej