Kategoria: podatki

Wymiana bitcoina jako usługa zwolniona z VAT

16 lipca 2015 r. rzecznik generalny Juliane Kokott, przedstawiając opinię w sprawie C-264/14 Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi, opowiedziała się za traktowaniem wymiany bitcoina jako usługi zwolnionej z VAT.

Czytaj dalej

Podatkowe wsparcie dla komercjalizacji wiedzy

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj dalej

Podatkowe wsparcie działalności innowacyjnej

Obok bezpośredniego finansowania działalności innowacyjnej ze środków publicznych, np. poprzez dotacje, preferencyjne kredyty i pożyczki itp., ważnym elementem wspierania działalności innowacyjnej są instrumenty podatkowe.

Czytaj dalej