Blog prawa nowych technologii

Blog prawa nowych technologii

Czy dokumentacja rejestracyjna leku powinna być jawna?

Spór o dostęp do dokumentacji leku Esbriet pokazuje, jak wiele kontrowersji budzi ujawnianie osobom trzecim dokumentacji rejestracyjnej leków. Czy możliwy jest kompromis pomiędzy interesami innowacyjnych firm farmaceutycznych, producentów ich tańszych odpowiedników oraz lekarzy, którzy chcą mieć pełną wiedzę o skuteczności i bezpieczeństwie aplikowanych leków?

Czytaj dalej

Prawny wymóg wdrażania inteligentnych liczników

Nowe technologie coraz śmielej wkraczają w obszar energetyki, czego wyrazem są m.in. inteligentne czytniki energii elektrycznej. Ich instalacja jest już wymogiem prawnym, choć wciąż nie został on prawidłowo implementowany do polskiego porządku prawnego.

Czytaj dalej

„Smart contracts" – nadchodząca rewolucja dla prawa

Jednym z możliwych zastosowań protokołu bitcoina są inteligentne kontrakty, czyli stosunki prawne tworzone, monitorowane oraz egzekwowane w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem protokołu bitcoina.

Czytaj dalej

W to mi graj

O niektórych zagrożeniach modelu freemium w działalności startupowej na przykładzie sprawy „Wojna Czołgów"

Czytaj dalej

Bo jeśli nie licencja, to co?

Dlaczego w projektach IT nie zastosować utrwalonych już konstrukcji umów cywilistycznych, zamieniając „daj mi licencję" na „wydzierżaw mi to oprogramowanie" albo „daj mi to oprogramowanie w użytkowanie"?

Czytaj dalej

Podatkowe wsparcie działalności innowacyjnej

Obok bezpośredniego finansowania działalności innowacyjnej ze środków publicznych, np. poprzez dotacje, preferencyjne kredyty i pożyczki itp., ważnym elementem wspierania działalności innowacyjnej są instrumenty podatkowe.

Czytaj dalej