Opublikowano raport z prac Zespołu ds. FinTech przy KNF

Na stronach Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano raport podsumowujący prace Zespołu roboczego ds. innowacji finansowych (FinTech). Zespół działał od początku 2017 roku. Obejmował szereg podgrup roboczych, które zajmowały się między innymi usługami płatniczymi, crowdfundingiem czy ochroną konsumentów i przetwarzaniem danych.

Celem działania Zespołu było zidentyfikowanie barier prawnych, regulacyjnych i nadzorczych dla rozwoju innowacyjnych usług finansowych w poszczególnych dziedzinach prawa oraz zaproponowanie sposobu wyeliminowania tych barier. W raporcie opisano 85 dostrzeżonych barier i już w toku prac Zespołu podjęto działania zmierzające do usunięcia niektórych z nich.

W pracach zespołu, koordynowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, uczestniczyli przedstawiciele zarówno organów nadzoru (np. Ministerstwa Finansów czy Narodowego Banku Polskiego), jak i podmiotów działających na rynku. W prowadzone prace byli zaangażowani także prawnicy naszej kancelarii, którzy występowali w imieniu Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Z raportem KNF można zapoznać się tutaj, a w tym miejscu dostępna jest prezentacja skrótowo podsumowująca prace.

Rafał Kuchta

Poprzedni wpis
Czy potrzebny jest nam specjalny sąd do zajmowania się cybersprawami?
Następny wpis
Blockchain i identyfikacja elektroniczna