Projekt Golem: inteligentny kontrakt pomógł zgromadzić równowartość niemal 40 milionów złotych

Celem Projektu Golem jest stworzenie oprogramowania umożliwiającego wykonywanie obliczeń rozproszonych w sieci peer-to-peer (bez centralnego pośrednika).

11 listopada 2016 r. jego autorzy uruchomili akcję zbierania funduszy na dalszy rozwój prac, dzięki której pozyskali równowartość 8,6 milionów dolarów i osiągnęli poziom, na którym został ustalony maksymalny limit akcji. Crowdfunding został zakończony w ciągu 19 minut.

Akcję finansowania wyróżnia nie tylko kwota oraz imponująco krótki czas jej zebrania, ale także sposób jej przeprowadzenia. Finansowanie zostało przeprowadzone w sposób zdecentralizowany, bez udziału jakiejkolwiek instytucji, wyłącznie przez inteligentny kontrakt za pośrednictwem platformy Ethereum (publicznego blockchaina zbliżonego technologicznie do bazy danych kryptowaluty Bitcoin).

W zamian za wpłacone ethery (natywne tokeny sieci Ethereum) uczestnicy crowdfundingu uzyskali GNT (Golem Network Tokens), czyli tokeny umożliwiające korzystanie z przyszłych funkcjonalności sieci Golem.

Inteligentne kontrakty służą nie tylko zbieraniu środków – o tę technologię zostanie oparty zdecentralizowany system transakcyjny sieci Golem. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie rynku mocy obliczeniowej o niemal doskonałej konkurencji oraz niezwykle wysokiej efektywności informacyjnej.

Inteligentne kontrakty są całkowicie cyfrowymi, samowykonującymi się umowami lub innymi relacjami prawnymi, wyrażonymi w formie kodu komputerowego. Ich praktyczne użycie umożliwiła technologia blockchaina, znana z kryptowaluty Bitcoin.

Na temat blockchaina, inteligentnych kontraktów i crowdfundingu środków z użyciem tych technologii pisaliśmy w naszym raporcie, w którym opublikowaliśmy również wywiad z Julianem Zawistowskim, współtwórcą i liderem projektu Golem.

Twórcom Projektu Golem doradzaliśmy w zakresie polskiego prawa.

Poprzedni wpis
Ulga badawczo-rozwojowa na nowych zasadach od 2017 r.
Następny wpis
Wirtualne waluty – jak opodatkować zyski?