Opublikowano Kategorie blockchain

Blockchain a prawo w 2018 r. – czy nasze przewidywania się sprawdziły?

Na początku 2018 r. przewidywałem, że w tym roku usłyszymy o wielu inicjatywach mających na celu przyjęcie nowych regulacji dotyczących zastosowań technologii blockchain. Sprawdźmy, czy sprawdziły się wskazane wówczas kierunki działań regulacyjnych wobec blockchaina i jego zastosowań.

  • Dalsze prace nad dostosowaniem systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu do wyzwań stawianych przez kryptowaluty i inne zastosowania blockchaina, podejmowanych zarówno przez FATF, jak i poszczególne państwa

Takie prace toczyły się w 2018 r. dość intensywnie. We wrześniu pisałem o działaniach podjętych przez FATF (Czy blockchain czeka nowa fala regulacji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML)?), natomiast teraz już znamy ich pierwsze wyniki, m.in. dotyczące objęcia regulacjami również działalności polegającej na tzw. wymianie krypto – krypto (więcej wkrótce w odrębnym artykule).

  • Próby efektywnego objęcia zdarzeń zachodzących na blockchainie regulacjami podatkowymi

W tym miejscu wystarczy wspomnieć o zbliżającym się całkowicie nowym reżimie opodatkowania PIT i CIT dochodów z obrotu kryptowalutami.

  • Próby uregulowania działalności różnego rodzaju podmiotów, przede wszystkim giełd kryptowalut

Ponad wspomniany powyżej rozwój nowych regulacji z zakresu AML, dotykających również giełd kryptowalut oraz podobnych pośredników, nie doczekaliśmy się jednoznacznych propozycji regulacji tego rodzaju podmiotów w Polsce czy na szczeblu unijnym. Miało to jednak miejsce w kilku innych jurysdykcjach, m.in. na Malcie. Co więcej, coraz częściej obserwujemy projekty dążące do stworzenia regulowanych rynków obrotu, i to po obydwu stronach Atlantyku.

  • Regulacja pozyskiwania finansowania w drodze ICO

Rok 2018 r. przyniósł pierwszą w historii – choć póki co nieudaną – próbę wprowadzenia częściowej regulacji ICO w Unii Europejskiej. Otworzyła ona puszkę Pandory kolejnych pomysłów regulacyjnych, w tym m.in. planu zakwalifikowania wszystkich „wirtualnych walut” jako instrumenty finansowe (który póki co również zdaje się być zarzucony, choć powraca w innych wariantach). Widzimy również rozwój interpretacji, choć wciąż czekamy na wyczerpujące oficjalne stanowiska ESMA oraz KNF.

  • Działania na rzecz ochrony uczestników rynku obrotu kryptowalutami i tokenami, zarówno z perspektywy regulacji finansowych (ochrona inwestora), jak i regulacji konsumenckich (ochrona konsumenta)

Nie brakuje przykładów takich działań, choć większość z nich miała miejsce w USA na skutek znacznej aktywności SEC oraz innych amerykańskich organów.

  • Próby osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w powyższych oraz innych sprawach

W mijającym roku główne wysiłki na rzecz międzynarodowej koordynacji polityki oraz działań regulacyjnych wobec blockchaina i zastosowań tej technologii koncentrowały się wokół G20 oraz powiązanych z tą grupą instytucji, takich jak CPMI, FATF i IOSCO. Pisałem o tym więcej w artykule Czy blockchain zostanie uregulowany na szczeblu międzynarodowym?

Jak kształtują się nasze przewidywania na 2019 r.? O tym napiszę już wkrótce w odrębnym artykule.

Jacek Czarnecki