Opublikowano Kategorie ochrona prywatności/danych osobowych

Powiadomienia na smartfonie zamiast regulaminów

Grudzień 2017 r. przyniósł dwa nowe dokumenty Grupy Roboczej Art. 29 wyjaśniające, jak rozumieć przepisy RODO dotyczące zgody, którą należy uzyskać i informacji, które należy przekazać klientom w celu przetwarzania ich danych osobowych. Są to Wytyczne w sprawie zgody i Wytyczne w sprawie przejrzystości. Nowe dokumenty wskazują, że mija czas obszernych regulaminów pisanych drobnym drukiem. Administratorzy danych, którzy chcą zadbać o zgodność z RODO, lepiej zrobią, stawiając na system krótkich i łatwych do zrozumienia pytań oraz powiadomień.

Czytaj dalej Powiadomienia na smartfonie zamiast regulaminów

Opublikowano Kategorie orzecznictwo, spory

Możliwość wyboru sądu przez poszkodowanego publikacją internetową

Sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 15 grudnia 2017 r. rozstrzygnęli istotną kwestię dotyczącą możliwości wyboru sądu przez powoda, który ucierpiał wskutek publikacji internetowej.

Zgodnie z art. 35 k.p.c. powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Takie brzmienie przepisu nie określa jednak, czy miejscem zdarzenia wywołującego szkodę w rozumieniu art. 35 k.p.c. jest także obszar właściwości sądu, w którego okręgu powód mógł zapoznać się z treścią publikacji internetowej.

Czytaj dalej Możliwość wyboru sądu przez poszkodowanego publikacją internetową

Opublikowano Kategorie blockchain

Czy Unia Europejska ureguluje tokeny i ICO?

Na temat ICO pisałem już kilkukrotnie, między innymi w innym tekście opublikowanym na tym blogu czy w wydanym w 2016 r. raporcie na temat blockchaina, smart kontraktów i DAO. ICO wciąż rozwija się w imponującym tempie. Już teraz wiemy, że w 2017 r. skala finansowania projektów w drodze ICO osiągnie kilka miliardów dolarów.

Jak pisałem w poprzednich tekstach, dla określenia regulacji prawnych stosowanych do danego ICO kluczowe znaczenie ma status prawny tokena (o tokenach więcej w tym artykule). W praktyce najczęściej zastanawiamy się, czy token nie jest instrumentem finansowym. Tego zagadnienia dotyczą też liczne ostrzeżenia i stanowiska publikowane w ostatnich miesiącach przez organy nadzoru finansowego w wielu państwach na świecie.

Czytaj dalej Czy Unia Europejska ureguluje tokeny i ICO?

Opublikowano Kategorie ochrona prywatności/danych osobowych

Dane nie do końca anonimowe

Ponieważ anonimizacja danych wydaje się główną metodą ucieczki spod restrykcyjnego reżimu RODO, warto mieć świadomość, co i komu grozi, jeśli nie uda się jej przeprowadzić, wystawiając objęte nią zasoby danych na ryzyko wtórnego przyporządkowania do konkretnych osób. Czy firmy, które trenują sztuczną inteligencję na zanonimizowanych danych, powinny liczyć się z odpowiedzialnością, jeśli okaże się, że dane, z których korzystają, jednak nie przeszły trwałej anonimizacji, tylko możliwą do odwrócenia pseudonimizację?

Czytaj dalej Dane nie do końca anonimowe

Opublikowano Kategorie blockchain, fintech

Czy Estonia może wprowadzić swoją kryptowalutę?

Ostatnie nieoficjalne doniesienia, że Estonia w ramach systemu e-Residency rozpoczęła prace nad możliwością zaoferowania swoim rezydentom kryptowaluty w ramach procedury ICO (Initial Coin Offering), zapoczątkowały dyskusje nad tym, czy kraj strefy euro może w ogóle takie działania podejmować na gruncie prawa wspólnotowego.

Czytaj dalej Czy Estonia może wprowadzić swoją kryptowalutę?

Opublikowano Kategorie blockchain

Komunikat KNF na temat ICO

22 listopada 2017 r. został wydany Komunikat KNF w sprawie sprzedaży tzw. monet lub tokenów (ang. Initial Token Offerings – ITOs lub Initial Coin Offerings – ICOs), stanowiący oczekiwany głos nadzorcy w dyskusji na temat szans i ryzyk związanych z ICO. Więcej na temat ICO pisałem w tekstach na temat aspektów prawnych ICO czy w wydanym w 2016 r. raporcie na temat blockchaina, smart kontraktów i DAO.

Stanowisko KNF jest pod wieloma względami identyczne jak podobne oświadczenia organów nadzorczych z innych krajów, w tym wydane przez unijną ESMA. KNF stwierdził m.in., że:

Czytaj dalej Komunikat KNF na temat ICO