Kontakt

Wydawca:

WIW Services
Al. Ujazdowskie 10
00-478 Warszawa
Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00
Faks: 22 437 82 01, 22 537 82 01

Redaktor naczelny:

Krzysztof Wojdyło
E-mail: krzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl