Opublikowano Kategorie blockchain, fintech

Czy Estonia może wprowadzić swoją kryptowalutę?

Ostatnie nieoficjalne doniesienia, że Estonia w ramach systemu e-Residency rozpoczęła prace nad możliwością zaoferowania swoim rezydentom kryptowaluty w ramach procedury ICO (Initial Coin Offering), zapoczątkowały dyskusje nad tym, czy kraj strefy euro może w ogóle takie działania podejmować na gruncie prawa wspólnotowego.

Czytaj dalej Czy Estonia może wprowadzić swoją kryptowalutę?

Opublikowano Kategorie fintech

Opublikowano raport z prac Zespołu ds. FinTech przy KNF

Na stronach Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano raport podsumowujący prace Zespołu roboczego ds. innowacji finansowych (FinTech). Zespół działał od początku 2017 roku. Obejmował szereg podgrup roboczych, które zajmowały się między innymi usługami płatniczymi, crowdfundingiem czy ochroną konsumentów i przetwarzaniem danych.

Czytaj dalej Opublikowano raport z prac Zespołu ds. FinTech przy KNF

Opublikowano Kategorie blockchain, fintech

Czy fundusze własne można pokryć kryptoaktywami?

Kryptoaktywa nadal nie mają definicji legalnej w polskim prawie. Nie oznacza to jednak, że nie mają do nich zastosowania istniejące przepisy prawa. Czasami możliwość zastosowania określonych przepisów do kryptoaktywów może być zaskoczeniem i z dużym prawdopodobieństwem nie była brana pod uwagę przez twórców określonych regulacji. Tak jest najpewniej z przepisami o funduszach własnych zawartymi w ustawie o usługach płatniczych.

Czytaj dalej Czy fundusze własne można pokryć kryptoaktywami?

Opublikowano Kategorie fintech, zmiany w prawie

Czy wsparcie dla fintechu można pogodzić z dbałością o bezpieczeństwo rynku finansowego?

Niedawny projekt ustawy ujawnia napięcia pomiędzy otwartością na innowacje finansowe a tradycyjnymi celami nadzoru finansowego.

Tempo rozwoju innowacji finansowych od kilku lat utrzymuje się na spektakularnym poziomie. Choć wiele udało się już osiągnąć – jeśli chodzi m.in. o dostępność produktów i usług finansowych, rozwój cyfrowych kanałów ich dystrybucji, a także unowocześnienie infrastruktury rynku finansowego – wciąż istnieje przestrzeń do dalszych zmian. Rynki finansowe ulegają szybko postępującej ewolucji (czasem wręcz rewolucji), a technologie finansowe, znane jako fintech, są jednym z głównych jej motorów.

Czytaj dalej Czy wsparcie dla fintechu można pogodzić z dbałością o bezpieczeństwo rynku finansowego?

Opublikowano Kategorie fintech, zmiany w prawie

Pierwsze kroki w kierunku regulacyjnego wsparcia dla FinTechu

Niezależnie od kontrowersji związanych z niektórymi pomysłami zawartymi w projekcie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (możliwość blokowania stron internetowych przez KNF), nie powinny nam znikać z pola widzenia inne, bardzo ważne zmiany zaproponowane w tym projekcie. Niektóre z nich będą szczególnie ważne dla branży FinTech.

Czytaj dalej Pierwsze kroki w kierunku regulacyjnego wsparcia dla FinTechu

Opublikowano Kategorie fintech

Wirtualne waluty w projekcie ustawy o Centralnej Bazie Rachunków

22 grudnia 2016 r. opublikowany został projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków. Głównym celem planowanych przepisów ma być umożliwienie sprawnego ustalania miejsca przechowywania środków majątkowych mogących mieć związek z przestępstwem lub podlegających egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Czytaj dalej Wirtualne waluty w projekcie ustawy o Centralnej Bazie Rachunków