Opublikowano Kategorie blockchain, zmiany w prawie

Dematerializacja papierów wartościowych po polsku – chaos czy genialny plan?

W niemal wszystkich dziedzinach życia widzimy, jak przełomowe zmiany przynoszą nowe technologie. Postępująca cyfryzacja nie omija także rynków finansowych, które postrzegane są zresztą jako jeden z tych obszarów, który niemal w pełni może zostać wprowadzony w świat cyfrowy. Dobra będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych rzadko mają bowiem charakter materialny – są to najczęściej różnego rodzaju prawa.

Podstawowym i najbardziej oczywistym wyzwaniem dla cyfryzacji rynków finansowych jest pozbycie się papieru wszędzie tam, gdzie lepiej sprawdzą się zapisy w systemach informatycznych. Trudno o prostszy przykład niż papiery wartościowe. Tradycyjnie i historycznie mają one formę papierową – na co wskazuje również nazwa tego instrumentu – co w oczywisty sposób nie przystaje do wymogów współczesnego obrotu na rynkach finansowych, naszpikowanego nowoczesnymi technologiami.

Czytaj dalej Dematerializacja papierów wartościowych po polsku – chaos czy genialny plan?
Opublikowano Kategorie inne

Blockchain / DLT w polskiej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

W jednym z poprzednich artykułów pisałem o fintechu w ówczesnym projekcie polskiej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK). Wątków fintechowych znalazło się w nim całkiem sporo, co niewątpliwie miało stanowić odpowiedź na jedną ze zidentyfikowanych barier strukturalnych dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, określoną jako przestarzałe technologie lub brak technologii w kluczowych segmentach rynku, w tym niewystarczające inwestycje w rozwiązania FinTech.

Ostateczna wersja SRRK, przyjęta przez Radę Ministrów 1 października 2019 r., w dalszym ciągu poświęca wiele uwagi fintechowi. Wśród wskazanych w Strategii pięciu fundamentalnych zasad, które powinny przyświecać jej wdrażaniu, znalazło się również wykorzystywanie konkurencyjnych nowych technologii. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich kilku latach trudno o inną technologię, która wywołałaby tyle zainteresowania na rynkach finansowych co DLT / blockchain, naturalne wydaje się jej uwzględnienie w SRRK.

Czytaj dalej Blockchain / DLT w polskiej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
Opublikowano Kategorie blockchain, crowdfunding, fintech

Krytyczne refleksje na temat działań KNF w obszarze fintechu oraz Cyfrowej Agendy Nadzoru

W ostatnich dniach Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) poinformował o wznowieniu prac zespołu roboczego do spraw innowacji finansowych, do tej pory funkcjonującego głównie w 2017 r. Wczoraj z kolei ogłoszono Cyfrową Agendę Nadzoru – plan działań inicjatyw, jakie Urząd KNF zamierza realizować w najbliższym czasie m.in. w zakresie nowoczesnych technologii, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa.

Przyjrzyjmy się obydwu inicjatywom w szerszym kontekście.

Czytaj dalej Krytyczne refleksje na temat działań KNF w obszarze fintechu oraz Cyfrowej Agendy Nadzoru
Opublikowano Kategorie blockchain, fintech

Konsultacje unijne w sprawie ram prawnych dla rynków kryptoaktywów (crypto-assets)

19 grudnia Komisja Europejska rozpoczęła oczekiwane przez rynek konsultacje publiczne w sprawie ram prawnych dla rynków kryptoaktywów (crypto-assets). Podobne konsultacje zostały zorganizowane przez wiele krajów na świecie, wliczając w to również co najmniej kilka państw członkowskich UE, a tematyka cieszy się zainteresowaniem także rozmaitych ciał międzynarodowych, zwłaszcza działających pod egidą G20, takich jak FSB (Financial Stability Board) czy FATF (Financial Action Task Force).

Co bardzo znaczące, konsultacje rozpoczynają się w krótkim czasie po objęciu urzędu przez nową Komisję, która w ostatnim okresie artykułuje swoje priorytety na rozpoczynającą się kadencję. Ogłoszenie konsultacji w tym momencie ujawnia istotę omawianej tematyki dla nowej Komisji, co nie jest zaskoczeniem biorąc pod uwagę wspomniane międzynarodowe zainteresowanie kryptoaktywami.

Czytaj dalej Konsultacje unijne w sprawie ram prawnych dla rynków kryptoaktywów (crypto-assets)
Opublikowano Kategorie blockchain

Jeden rejestr akcjonariuszy, wielu prowadzących. Czy to możliwe?

Przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawa prostą spółkę akcyjną, jak również przepisy dotyczące tzw. dematerializacji akcji niepublicznych spółek akcyjnych, wprowadziły do Kodeksu spółek handlowych enigmatyczne stwierdzenia dotyczące możliwości prowadzenia rejestru akcjonariuszy obu typów spółek „w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych”.

Niejednokrotnie wspominaliśmy o tej możliwości, ponieważ potencjalnie stanowi ona furtkę umożliwiającą tzw. tokenizację akcji, czyli funkcjonowanie akcji – w PSA lub SA – jako blockchainowych tokenów. Prosta redakcja dwóch identycznych przepisów w Kodeksie spółek handlowych może zatem potencjalnie stanowić most pomiędzy światem zdecentralizowanych rejestrów a rozpoznawalnym prawnie stanem akcjonariatu w obydwu typach spółek akcyjnych.

Czytaj dalej Jeden rejestr akcjonariuszy, wielu prowadzących. Czy to możliwe?
Opublikowano Kategorie przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Przyszłość unijnych przepisów AML. Czy czeka nas rozporządzenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AMLR)?

Pytanie postawione w tytule może dziwić. Wszak dopiero cztery lata temu opublikowano unijną dyrektywę stanowiącą kolejny etap rozwoju regulacji UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (tzw. czwarta dyrektywa AML, AMLD4). Jej poprzedniczka, trzecia dyrektywa AML (AMLD3), została przyjęta 10 lat wcześniej. Z kolei zaledwie niewiele ponad rok temu przyjęto znaczące zmiany prawne, nazywane piątą dyrektywą AML (AMLD5). Co więcej, państwa członkowskie wciąż mają czas na jej wdrożenie do krajowych porządków prawnych, gdyż wyznaczony w niej termin upływa dopiero za kilka miesięcy, w styczniu 2020 r.

Czytaj dalej Przyszłość unijnych przepisów AML. Czy czeka nas rozporządzenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AMLR)?