Samochody autonomiczne już wkrótce w okolicach Krakowa

Niedawno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Krakowie) przeprowadziła konsultacje społeczne w przedmiocie wydania zezwolenia na przeprowadzenie prac badawczych w postaci przejazdu pojazdem autonomicznym. Konieczność prowadzenia takich konsultacji wynika z art. 65l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Jak wynika z komunikatu Generalnej Dyrekcji, celem przejazdu, którego dotyczy konsultacja, jest zbadanie pewnych aspektów związanych z poruszaniem się samochodu autonomicznego w rzeczywistym ruchu drogowym (a nie w warunkach sztucznych). Testowany samochód wcześniej przeszedł szereg symulacji, które jednak muszą być sprawdzone w warunkach drogowych.

Pojazd, którego dotyczą konsultacje, porusza się na poziomie 3 stopnia automatyzacji, tzn. automatyzacji warunkowej. Oznacza to, że jego system wykonuje wszystkie czynności związane z kierowaniem, ale w pojeździe znajduje się kierowca, który trzyma ręce na kierownicy pojazdu i w każdej chwili (np. w sytuacji zagrożenia) może przejąć nad nim kontrolę. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym możliwość przejęcia kontroli przez człowieka jest elementem obowiązkowym – znajduje się bowiem w definicji pojazdu autonomicznego. W konsekwencji na gruncie obowiązujących obecnie w Polsce przepisów na polskich drogach nie można prac badawczych z udziałem pojazdów, w których taka możliwość nie byłaby zapewniona.

W toku prowadzonych konsultacji sprzeciw wobec przejazdu samochodu autonomicznego mógł zgłosić każdy właściciel nieruchomości położonej wzdłuż planowanej trasy. Taki sprzeciw będzie mieć ten skutek, że organ wydający zezwolenia na przejazd odmówi jego wydania i przejazd testowy się nie odbędzie.

Termin składania uwag do wniosku o wydanie zezwolenia upłynął 19 lipca br. Ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie wynika, czy zostały zgłoszone sprzeciwy lub uwagi co do planowanego przejazdu testowego. Jeżeli tak się nie stało i zostały spełnione inne warunki wydania zezwolenia na przejazd, to powinien się on odbyć w dniach 9-13 września br. w godzinach od 10 do 15.

Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce. Niewątpliwe pod tym względem pozostajemy w tyle nie tylko za Stanami Zjednoczonymi (gdzie kilka lat temu dozwolone było poruszanie się po drogach samochodów nie tylko autonomicznych z kierowcą, ale nawet bezzałogowych), ale także za Niemcami i Singapurem. Niemniej jednak przeprowadzenie pierwszego testu na polskich drogach daje nadzieję na więcej tego rodzaju inicjatyw w przyszłości.

Katarzyna Szczudlik

Poprzedni wpis
Przetwarzanie danych lokalizacyjnych może oznaczać konieczność oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych
Następny wpis
Ciąg dalszy światowej regulacji kryptoaktywów