Opublikowano Kategorie crowdfunding, orzecznictwo

Trybunał jednak nie tym razem

Ostatnio pisaliśmy o ciekawej sprawie dotyczącej crowdfundingu, którą miał rozstrzygać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mogła mieć ona bardzo istotne znaczenie dla całego środowiska crowdfundingowego. Rozbudzone w związku z tą sprawą nadzieje zostały jednak szybko zgaszone. Sąd krajowy (w tym przypadku sąd fiński) wycofał bowiem pytanie prejudycjalne.

Szkoda, ponieważ w wyniku rozpatrywania sprawy Trybunał miałby okazję dokonać istotnych rozstrzygnięć dotyczących crowdfundingu. Crowdfunding rozwija się bardzo dynamicznie, jest wykorzystywany przy okazji coraz ciekawszych i coraz bardziej zaawansowanych projektów. Przykładowo jako kancelaria uczestniczymy obecnie w międzynarodowym badaniu prawnym dotyczącym wykorzystania crowdfundingu w celu finansowania odnawialnych źródeł energii.

Jednocześnie wzrasta liczba przypadków, które podważają zaufanie do crowdfundingu. Najgłośniejszym w ostatnich tygodniach przypadkiem jest kampania dotycząca dronów Welsh prowadzona na Kickstarterze. Pomysłodawcom udało się zebrać prawie 3,5 mln dolarów. Z doniesień prasowych wynika jednak, że zdołali dostarczyć jedynie ok. 600 spośród 15 000 zamówionych dronów, po czym firma pomysłodawców  była zmuszona złożyć wniosek o likwidację. W tym kontekście warto zaznaczyć, że powodem wycofania sprawy TrustBuddy z Trybunału również była upadłość, w tym przypadku platformy crowdfundingowej.

Należy zakładać, że podobne przykłady będą powtarzać się w przyszłości. Jest to ryzyko immanentnie wpisane w crowdfunding. Skutkiem może być jednak rosnące oczekiwanie precyzyjniejszych uregulowań crowdfundingu. W tej chwili nadal większość modeli crowdfundingowych funkcjonuje w oparciu o ogólne zasady prawa cywilnego. Coraz częściej będzie pojawiało się jednak pytanie, czy są one wystarczające i czy dostatecznie zabezpieczają użytkowników platform. Kluczowym zagadnieniem będzie również określenie roli i zakresu odpowiedzialności platform crowdfundingowych. To właśnie tego miało w dużej mierze dotyczyć rozstrzygnięcie Trybunału w sprawie TrustBuddy. W związku z wycofaniem sprawy musimy cierpliwie czekać dalej na podobne rozstrzygnięcie.