Opublikowano Kategorie przemysł kreatywny

Regulacja prawna e-sportu coraz bliżej

W kwietniu ubiegłego roku zastanawialiśmy się nad prawnymi aspektami e-sportu. Wskazywaliśmy, że jego status w Polsce jest nieuregulowany. Sytuację może zmienić opublikowany niedawno projekt nowelizacji ustawy o sporcie z 22 grudnia 2016 r. [1] przygotowywany w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Projekt rozszerza definicję sportu. Przewiduje się w nim uznanie za sport również współzawodnictwa opartego na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego [2]. Uzupełnienie definicji sportu o przesłankę aktywności intelektualnej ma umożliwić jednoznaczne objęcie ustawą również e-sportu. Obowiązująca aktualnie definicja sportu ograniczała się bowiem wyłącznie do aktywności fizycznej. Powodowało to wątpliwości, czy za sport można uznać nie tylko e-sport, ale także dyscypliny takie jak szachy czy warcaby.

Niewątpliwie pozytywnie należy ocenić dostrzeżenie zjawiska i popularności e-sportu. W projekcie ustawy podkreślono jego skalę, wieloletni rozwój, systematyczność rozgrywek i rozwiniętą organizację. E-sport został potraktowany w sposób zbliżony do szachów czy warcabów. Podkreślono ich podobieństwo w zakresie aktywności ruchowej i intelektualnej.  Zwrócono też uwagę na pozytywny aspekt społeczny e-sportu, wskazując, że stwarza możliwość rozwoju intelektualnego, wzmacnia relacje społeczne, sprzyja socjalizacji, a jego skutki mogą być podobne do uprawiania aktywności fizycznej.

Regulacji w zakresie e-sportu regularnie przybywa za granicą. Dobrze, że podobne działania zostały podjęte również w Polsce. Projekt jest w trakcie konsultacji społecznych. Kolejnych kroków w jego sprawie należy spodziewać się w ciągu najbliższych miesięcy. Będziemy przyglądać się dalszym losom projektu. Objęcie e-sportu ustawą o sporcie może mieć wpływ na przyszłość e-sportu i e-sportowców w Polsce.

1 Ustawa z 22 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa zlat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
2 Dodany w art. 2 ust. 1a