Opublikowano Kategorie blockchain

Przewodnik Lex Mundi po obrocie tokenami

Grupa robocza Lex Mundi ds. blockchaina opracowała przewodnik po zasadach sprzedaży tokenów (Global Token Sales Guide), podsumowujący regulacje dotyczące ICO (Initial Coin Offering) w kluczowych jurysdykcjach na świecie. Autorem części dotyczącej Polski jest nasza kancelaria.

Dostępny online przewodnik pozwala generować raporty porównujące informacje dotyczące poszczególnych jurysdykcji. W żadnym z przebadanych państw nie powstały jeszcze przepisy odnoszące się wprost do tej popularnej metody pozyskiwania finansowania przez startupy za pośrednictwem blockchaina, ale w większości z nich zostały powołane specjalne komisje do zbadania tej sprawy.

Ponieważ ta dziedzina prawa szybko ewoluuje, przewodnik będzie na bieżąco aktualizowany w miarę jak ustawodawcy będą zmieniać swoje stanowisko wobec ICO albo działania legislacyjne wyjaśnią zastosowanie dotychczasowych przepisów w tym zakresie.

Przewodnik jest dostępny na stronie Lex Mundi.