Opublikowano Kategorie inne, prace badawcze

Kancelaria uczestnikiem konferencji o systemach dronów bojowych

Przedstawiciele kancelarii uczestniczyli w konferencji „Systemy dronów bojowych oczami społeczeństwa” zorganizowanej przez koalicję organizacji pozarządowych w ramach kampanii „5 ton nad ziemią”.

Konferencja stanowiła podsumowanie kampanii mającej na celu rozpoczęcie dyskusji oraz pobudzenie aktywności społeczeństwa obywatelskiego, a także wypracowanie stanowiska organizacji pozarządowych wobec planowanego przez Siły Zbrojne RP nabycia i używania systemów bojowych bezzałogowych pojazdów latających. W ramach trzech paneli zaproszeni goście dyskutowali o politycznych, prawnych, a także etycznych i społecznych aspektach zastosowania takich systemów.

Na konferencji zaprezentowano również stanowisko członków koalicji, w skład której wchodziły między innymi Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej, Amnesty International oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W stanowisku odwołano się do rekomendacji ekspertów, którzy na zlecenie koalicji przygotowali teksty do raportu „Systemy dronów bojowych. Analiza problemów i odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego”.

Prawnicy z praktyki nowych technologii kancelarii – Lena Marcinoska, Maciej Zych i Rafał Kuchta – sporządzili na potrzeby tego raportu kompleksową analizę krajowych regulacji prawnych dotyczących wykorzystywania dronów bojowych. Szczegółowo omówili w niej między innymi mogące znaleźć zastosowanie przepisy Konstytucji, ustaw dotyczących działania Sił Zbrojnych, prawa lotniczego oraz prawa karnego, a także postulaty zmian. Ponadto podczas panelu prawnego konferencji nasi prawnicy przedstawili wnioski płynące z opracowania i wzięli udział w dyskusji.