Opublikowano Kategorie przemysł kreatywny

Dzień własności intelektualnej z nowymi technologiami w tle

26 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Day). Święto ustanowiła w 2000 r. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Tegoroczne obchody zostały ściśle powiązane z kreatywnością w świecie cyfrowym, a w konsekwencji z koniecznością zdefiniowania na nowo pojęcia kultury (oryginalny tytuł: Digital Creativity: Culture Reimagined). Więcej informacji znajduje się na stronie WIPO.

Z tej okazji również Urząd Patentowy RP zaprosił na coroczną tematyczną konferencję, która pozostała w zgodzie z duchem wyznaczonym przez WIPO (program znajduje się tutaj). Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministra Rozwoju oraz Ministerstwa Cyfryzacji, pod hasłem: „Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej – znaki towarowe w erze hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów”.

W tym roku bardziej niż zwykle skupiono się na wytworach własności intelektualnej, chronionych w sposób formalny, tj. za pomocą systemu rejestracji. Na konferencji królowały znaki towarowe i wzory przemysłowe.

O czym mówiono podczas konferencji? Zaznaczono możliwości i potencjał, ale także problemy prawne generowane w obszarze własności intelektualnej przez nowe technologie cyfrowe. Wskazano na zagadnienia problemowe, które jeszcze nie zostały wyjaśnione w orzecznictwie, ale i na te, które teoretycznie zostały wyjaśnione, lecz ze względu na zmieniającą się technologiczną rzeczywistość nabierają nowego wymiaru.

Omawiano m.in. wciąż aktualny problem wykorzystywania znaków towarowych w domenach internetowych, problem oceny podobieństwa znaku i domeny, zwłaszcza w kontekście ewolucji systemu domenowego, a także problem wykorzystania reklamy kontekstowej oraz stosowania głębokich odesłań do cudzych utworów.

Wskazano na problem eksterytorialności internetu i brak wypracowanego uniwersalnego łącznika, który odpowiadałby na pytanie, jakie przepisy stosować w konkretnych stanach faktycznych.

Podniesiono problem używania znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz innych podmiotów we własnej działalności w celach opisowych (tzw. informacyjne użycie, informative use) np. przy hashtagach, w domenach internetowych oraz określania granic tego używania.

Zastanawiano się też nad adekwatnym sposobem ochrony typowych dla świata cyfrowego form graficznych, jak interfejsy użytkownika, które w związku z rozwojem Internet of Things (IoT) są wszechobecne w różnego rodzaju urządzeniach.

Rozważano, jak druk 3D wpłynie na rynek części zamiennych (np. części do sprzętu komputerowego, urządzeń domowych, mebli itd.) i jak w tym kontekście stosowane będą odpowiednie przepisy polskie i wspólnotowe dotyczące wzorów przemysłowych.

Ponieważ przełom 2015 i 2016 r. obfitował w istotne zmiany, głównie w polskim systemie znaków towarowych, omówiono też najistotniejsze wprowadzone zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców (o zmianach, z których większość weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., pisaliśmy obszernie tutaj).

Całość zwieńczyła dyskusja na temat trendów, wyzwań i tendencji rozwoju nowych technologii. Niewątpliwie w czasach, w których następuje przejście od tradycyjnie rozumianego świata towarów i usług do świata informacji, potrzebna jest dyskusja nad znaczeniem własności intelektualnej oraz zakresem jej ochrony.