Opublikowano Kategorie sztuczna inteligencja

Ofensywa sztucznej inteligencji na zawody prawnicze

Nadchodzący przełom w systemach inteligentnych algorytmów z pewnością zrewolucjonizuje całą gospodarkę w sposób porównywalny z upowszechnieniem dostępu do internetu. Rewolucja wpłynie nie tylko na szanse znalezienia pracy w zawodzie tłumacza czy kierowcy, ale również całkowicie odmieni działanie wymiaru sprawiedliwości. Potwierdzeniem tak postawionej tezy może być niedawne współzawodnictwo w przewidywaniu rozstrzygnięć sporów sądowych pomiędzy grupą prawników a algorytmem stworzonym przez angielski startup.

Czytaj dalej Ofensywa sztucznej inteligencji na zawody prawnicze

Opublikowano Kategorie ochrona prywatności/danych osobowych, sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja a RODO – kolejna odsłona

Z początkiem ubiegłego miesiąca Grupa Robocza ds. Art. 29 opublikowała Wytyczne w sprawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania w indywidualnych przypadkach. Objaśniają one znaczenie przepisów art. 21 i 22 RODO i – choć ich tytuł może na to nie wskazywać – stanowią kolejny element ram prawnych dla rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji. Jednocześnie już teraz pokazują, że ramy te mogą być naprawdę ciasne.

Czytaj dalej Sztuczna inteligencja a RODO – kolejna odsłona

Opublikowano Kategorie sztuczna inteligencja

Raport RSF o sztucznej inteligencji w sektorze finansowym

Rada Stabilności Finansowej (RSF) została utworzona w 2009 r. przez państwa z grupy G20. Do jej zadań należy koordynowanie prac organów nadzoru finansowego na szczeblu międzynarodowym oraz promowanie i rozwijanie polityk służących stabilności finansowej. W skład RSF wchodzą przedstawiciele państwowych organów odpowiedzialnych za finanse z 24 państw, instytucje finansowe, organy nadzoru i organy regulacyjne.

Ta mająca siedzibę w Bazylei instytucja 1 listopada 2017 r. opublikowała na swojej stronie raport pt.: „Artificial intelligence and machine learning in financial services”. Autorzy raportu analizują wpływ rosnącego użycia sztucznej inteligencji i technik uczenia maszynowego na usługi sektora finansowego.

Czytaj dalej Raport RSF o sztucznej inteligencji w sektorze finansowym

Opublikowano Kategorie sztuczna inteligencja, zmiany w prawie

Najodważniejsze regulacje z zakresu sztucznej inteligencji planuje Estonia

Podczas gdy większość państw nie myśli jeszcze nawet o jakichkolwiek regulacjach poświęconych sztucznej inteligencji, a Unia Europejska jest dopiero na etapie uchwalania rezolucji podkreślających potrzebę przyjrzenia się tematowi, Estonia nie tylko pracuje już nad własną ustawą, ale chce, aby była ona wyjątkowo nowatorska.

Czytaj dalej Najodważniejsze regulacje z zakresu sztucznej inteligencji planuje Estonia

Opublikowano Kategorie sztuczna inteligencja

Przyszłość usług prawniczych w świecie sztucznej inteligencji

Czy sztuczna inteligencja zastąpi prawników i sędziów, czy tylko zmieni sposób ich pracy i myślenia o prawie?

Pod koniec lat 80. pozwy i opinie prawne powstawały na maszynach do pisania. Pisma były wówczas krótsze, zaś autorzy przechodzili w nich bezpośrednio do meritum. Obecnie bywa, że metodą kopiuj/wklej powstają tasiemcowe, kilkusetstronicowe pisma, z akapitami powielanymi z innych pism. Także uzasadnienia wyroków są dłuższe, zaś prawdziwe powody sędziowskich decyzji trzeba tropić, strona po stronie, w zawiłych wywodach. Procesory tekstów ułatwiają wydłużanie pism czy opinii w nieskończoność, a to zaciemnia prawdziwe problemy. Co więcej, wydaje się, że sposób pisania wpływa również na sposób myślenia.

Czytaj dalej Przyszłość usług prawniczych w świecie sztucznej inteligencji