Opublikowano Kategorie identyfikacja elektroniczna, ochrona prywatności/danych osobowych, startupy

Duże dane małych firm

Wiele startupów oferuje usługi analizy Big Data oparte na algorytmach wykorzystujących uczenie się maszynowe. Wynikami takich analiz mogą być zainteresowane wszystkie podmioty, które profilują swoje produkty lub działania marketingowe. Aby jednak analizy były wiarygodne, konieczne są dane: im więcej, tym lepiej. Algorytmy wykorzystujące uczenie się maszynowe muszą mieć na czym się uczyć. Od zakresu dostarczonych im danych treningowych zależeć będzie celność prognoz dokonywanych później w celach biznesowych. Jeśli algorytm od początku będzie skazany na analizę okrojonej próby obserwacji, rośnie ryzyko, że nietrafnie pogrupuje dane, pominie ważne korelacje lub powiązania przyczynowo-skutkowe albo dopatrzy się ich tam, gdzie ich nie ma. Dopiero szkolenie algorytmu na dużych zestawach danych pozwala zminimalizować ryzyko uchybień w diagnozach i prognozach.

Czytaj dalej Duże dane małych firm

Opublikowano Kategorie ochrona prywatności/danych osobowych

Umowy o przetwarzanie danych osobowych bez podpisów?

Zawieranie umów w formie elektronicznej nie przestaje budzić wątpliwości (o czym pisaliśmy już na blogu). Lista pytań wydłuża się wraz z niedalekim wejściem w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

RODO przewiduje, że administrator danych będzie mógł powierzyć przetwarzanie takich danych podmiotowi przetwarzającemu (procesorowi), który z kolei będzie mógł zdać się w tym zakresie na dalszego podwykonawcę (subprocesora). W obu przypadkach, umowy powierzające powinny mieć „formę pisemną, w tym formę elektroniczną”. Czy chodzi tu jednak tylko o taką formę elektroniczną, jaką dopuszcza Kodeks cywilny, tzn. z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (e-podpisami)? Co najmniej pięć argumentów wskazuje, że nie.

Czytaj dalej Umowy o przetwarzanie danych osobowych bez podpisów?

Opublikowano Kategorie ochrona prywatności/danych osobowych, orzecznictwo

Czy rodzice mają dostęp do konta zmarłego dziecka na Facebooku?

W grudniu 2012 r. zmarła piętnastolatka, która wpadła pod pociąg w berlińskim metrze. Nie wiedząc, czy śmierć córki była samobójstwem czy nieszczęśliwym wypadkiem, jej matka postanowiła zalogować się na konto córki na Facebooku i przeczytać jej wiadomości, licząc, że to pomoże wyjaśnić sprawę.

Po nieudanych próbach odgadnięcia hasła matka zmarłej zwróciła się do Facebooka o udostępnienie danych córki i umożliwienie odczytania jej prywatnych konwersacji. Facebook odmówił dostępu do konta, które zostało przekształcone w konto „upamiętniające”. Zostało ono skutecznie zablokowane, a oś czasu służyła jako miejsce wymiany wspomnień znajomych zmarłej dziewczynki.

Czytaj dalej Czy rodzice mają dostęp do konta zmarłego dziecka na Facebooku?

Opublikowano Kategorie ochrona prywatności/danych osobowych

Europejska gospodarka oparta na danych (European Data Economy)

10 stycznia 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję działań związanych z europejską gospodarką opartą na danych. Plan jest częścią inicjatywy wspólnego rynku cyfrowego i ma stanowić unijną odpowiedź na nowe wyzwania technologiczne, takie jak internet rzeczy, robotyka, dane tworzone maszynowo i Big Data. Zmiany mają obejmować m.in. zniesienie ograniczeń dla umiejscowienia danych, stworzenie praw ochronnych do danych, ułatwienie przenoszenia danych między usługami, zapewnienie interoperacyjności danych oraz stworzenie reżimu odpowiedzialności za działania maszyn autonomicznych.

Czytaj dalej Europejska gospodarka oparta na danych (European Data Economy)

Opublikowano Kategorie inne, ochrona prywatności/danych osobowych

Dane osobowe a ochrona konkurencji

Coraz więcej danych jest gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, zarówno na rynku cyfrowym, jak i niecyfrowym, rośnie więc także objętość i różnorodność danych (Big Data [1]) zebranych w ostatnim czasie, co skutkuje zwiększeniem siły rynkowej i podwyższeniem konkurencyjności przedsiębiorstw nimi operujących. Rynkiem, który pod względem objętości gromadzenia oraz przetwarzania danych rozwija się najszybciej, jest rynek cyfrowy, niemniej jednak prężnie rozwijają się także telekomunikacja, bankowość i płatności elektroniczne. Pierwsze próby analizy danych osobowych pod kątem prawa konkurencji zostały podjęte przez organy antymonopolowe Niemiec (Bundeskartellamt) i Francji (Autorité de la concurrence).

Czytaj dalej Dane osobowe a ochrona konkurencji

Opublikowano Kategorie ochrona prywatności/danych osobowych, zmiany w prawie

Nowe zalecenia Rady Europy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników z perspektywy nowych technologii

Rekomendacja Rady Europy w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dla celów zatrudnienia ma odpowiadać na wyzwania związane z postępującą cyfryzacją.

Czytaj dalej Nowe zalecenia Rady Europy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników z perspektywy nowych technologii