Opublikowano Kategorie ochrona prywatności/danych osobowych, orzecznictwo

Czy rodzice mają dostęp do konta zmarłego dziecka na Facebooku?

W grudniu 2012 r. zmarła piętnastolatka, która wpadła pod pociąg w berlińskim metrze. Nie wiedząc, czy śmierć córki była samobójstwem czy nieszczęśliwym wypadkiem, jej matka postanowiła zalogować się na konto córki na Facebooku i przeczytać jej wiadomości, licząc, że to pomoże wyjaśnić sprawę.

Po nieudanych próbach odgadnięcia hasła matka zmarłej zwróciła się do Facebooka o udostępnienie danych córki i umożliwienie odczytania jej prywatnych konwersacji. Facebook odmówił dostępu do konta, które zostało przekształcone w konto „upamiętniające”. Zostało ono skutecznie zablokowane, a oś czasu służyła jako miejsce wymiany wspomnień znajomych zmarłej dziewczynki.

Czytaj dalej Czy rodzice mają dostęp do konta zmarłego dziecka na Facebooku?

Opublikowano Kategorie ochrona prywatności/danych osobowych

Europejska gospodarka oparta na danych (European Data Economy)

10 stycznia 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję działań związanych z europejską gospodarką opartą na danych. Plan jest częścią inicjatywy wspólnego rynku cyfrowego i ma stanowić unijną odpowiedź na nowe wyzwania technologiczne, takie jak internet rzeczy, robotyka, dane tworzone maszynowo i Big Data. Zmiany mają obejmować m.in. zniesienie ograniczeń dla umiejscowienia danych, stworzenie praw ochronnych do danych, ułatwienie przenoszenia danych między usługami, zapewnienie interoperacyjności danych oraz stworzenie reżimu odpowiedzialności za działania maszyn autonomicznych.

Czytaj dalej Europejska gospodarka oparta na danych (European Data Economy)

Opublikowano Kategorie inne, ochrona prywatności/danych osobowych

Dane osobowe a ochrona konkurencji

Coraz więcej danych jest gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, zarówno na rynku cyfrowym, jak i niecyfrowym, rośnie więc także objętość i różnorodność danych (Big Data [1]) zebranych w ostatnim czasie, co skutkuje zwiększeniem siły rynkowej i podwyższeniem konkurencyjności przedsiębiorstw nimi operujących. Rynkiem, który pod względem objętości gromadzenia oraz przetwarzania danych rozwija się najszybciej, jest rynek cyfrowy, niemniej jednak prężnie rozwijają się także telekomunikacja, bankowość i płatności elektroniczne. Pierwsze próby analizy danych osobowych pod kątem prawa konkurencji zostały podjęte przez organy antymonopolowe Niemiec (Bundeskartellamt) i Francji (Autorité de la concurrence).

Czytaj dalej Dane osobowe a ochrona konkurencji

Opublikowano Kategorie ochrona prywatności/danych osobowych, zmiany w prawie

Nowe zalecenia Rady Europy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników z perspektywy nowych technologii

Rekomendacja Rady Europy w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dla celów zatrudnienia ma odpowiadać na wyzwania związane z postępującą cyfryzacją.

Czytaj dalej Nowe zalecenia Rady Europy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników z perspektywy nowych technologii